CROWCON

Crowcon Detection Instruments s-a specializat în producţia, dezvoltarea şi vânzarea echipamentelor pentru detecţia gazelor toxice şi explozive. Pe toatã suprafaţa globului, timp de 40 de ani, oamenii s-au bazat pe detectoarele de gaze produse de Crowcon, pentru a-i proteja în diferite medii cum ar fi plantaţii de extragere a petrolului şi a gazelor naturale, centre de tratare a apei, canale de scurgere şi alte locaţii în care lipsa de oxigen sau prezenţa gazelor toxice sau potenţial explozibile le-ar pune în pericol viaţa. Crowcon are sediul general în Marea Britanie dar şi unele centre de distribuţie importante în USA, China, Singapore şi Olanda. Incotech se ocupã cu distribuţia detectoarelor de gaze de la Crowcon încã din 1993, şi asigurã un service complet asupra întregii game de produse.

Pentru a pãstra competitivitatea pe piaţã, Crowcon Detection Instruments îmbunãtãţeşte constant gama de produse, astfel încât, pe lângã clasicele detectoare multigaz TriplePlus+, şi detectoarele monogaz Gasman sã existe produse noi, care sã se adapteze tuturor exigenţelor. În noiembrie 2008, Crowcon a lansat detectorul multigaz cu senzor IR Tetra (o îmbunãtãţire a modelului deja existent). Acesta permite, pe lângã detectarea gazelor clasice, şi detectarea bioxidului de carbon (CO2) prin senzori infra roşu, senzori ce pot fi calibraţi astfel încât sã asigure detectarea vaporilor gazelor ce prezintã pericol de explozie. Pe partea de detectoare staţionare, Crowcon a scos pe piaţã, tot la sfârşitul anului 2008 un nou produs cu senzor IR pentru detectarea gazelor explozive, destinat sã înlocuiascã detectorii staţionari pe bazã de pelistor. Acest produs inovator, denumit IREX, este compatibil cu centralele de detecţie proiectate special pentru a fi conectate la senzori catalitici, producând un semnal tip punte mv şi funcţioneazã cu numai 2.9 Vdc. Conceptul IREX permite upgradarea sistemelor de detecţie a gazelor explo bazate pe senzori cu pelistor la tehnologia mai avansatã şi mai sigurã a senzorilor IR fãrã a ridica preţul prin schimbarea şi reinstalarea întregului sistem de detecţie.